Các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp

Thiết kế web tại SGP sẽ mất những chi phí nào?

 

Cần phân ra làm 2 loại chi phí, là chi phí xây dựng website (trả 1 lần) và chi phí duy trì website.
Phí xây dựng website là chi phí mà khách hàng chi trả cho đội ngũ kỹ thuật để xây dựng nên website. Chi phí này chỉ trả 1 lần đầu và website là thuộc sở hữu của khách hàng.
Chi phí duy trì website là chi phí cho hosting (nơi cài đặt hệ thống website trên internet) và domain (tên miền), chi phí này sẽ chi trả hằng năm, tùy gói dịch vụ và loại tên miền mà có chi phí khách nhau (nhắm chừng vào khoảng 1tr/năm)
Khi thiết kế website tại SGP khách hàng sẽ được khuyến mãi 1 năm hosting và domain (quốc tế), nghĩa là khách hàng chỉ phải trả phí duy trì từ năm thứ 2.