sản phẩm

sản phẩm

PM QUẢN LÝ VÙNG NGUYÊN LIỆU

Phần mềm Quản lý Đầu tư Sản xuất vùng nguyên liệu CNS-SIP là một giải pháp hoàn chỉnh đầu tiên cho các doanh nghiệp có vùng nguyên liệu: Mía Đường, Cafe, Cao Su, Thuốc Lá, Dược Liệu
 
Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là quản lý vùng nguyên liệu.
 
Nếu như việc quy hoạch vùng mía nguyên liệu là điều sống còn của nhà máy thì CNS-SIP nổi bật với chức năng quản lý vùng nguyên liệu. CNS-SIP sẽ hỗ trợ tối đa cho các nhà máy trong việc quy hoạch, quản lý vùng nguyên liệu và đầu tư vốn cho nông dân.
 
CNS-SIP sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng thể về vùng nguyên liệu, tự động lập kế hoạch đốn chặt, nâng cao hiệu suất trong thu hoạch.
 
Giúp giám sát chặt chẽ việc phân bổ, bố trí phương tiện vận chuyển.
 
Việc quản lý đầu tư, thu hồi công nợ của người trồng mía được hệ thống tự động chuyển qua phân hệ kế toán để hạch toán. Công nợ được xác định chính xác tại mọi thời điểm.
 
CNS-SIP tích hợp nhiều phân hệ, tạo nên một hệ thống dữ liệu thông suốt và đồng nhất giữa các bộ phận: Phòng Tài chính-Kế toán, Phòng Nguyên liệu (Nông vụ), Phòng Vật tư, các trạm Điều hành vận chuyển, Trạm cân, Phòng Nhân sự… giúp người dùng, nhà quản lý có được thông tin chính xác và nhanh chóng, tự tin ra quyết định.
 
Các chức năng chính của CNS-SIP
 
1.   Hệ thống quản lý vùng nguyên liệu:
Hệ thống quản lý vùng nguyên liệu là đặc thù riêng của Công ty Mía Đường, Cafe, Cao Su, Thuốc Lá,... Hệ thống quản lý chuyên môn tập hợp nhiều phân hệ, mỗi phân hệ thực hiện một nhiệm vụ riêng và các phân hệ liên kết nhau về dữ liệu. Các phân hệ bao gồm:
 
-    Chức năng quản lý chủ hợp đồng: Để có vùng nguyên liệu ổn định lâu dài, Công ty sẽ ký hợp đồng với các cá nhân, tổ chức là các hộ Nông dân, hoặc 1 tập thể nông nghiệp gọi là hợp đồng nguyên liệu (hợ đồng mía), được quản lý theo dõi, phân loại theo vùng, tính chất hoạt động…
-    Chức năng quản lý diện tích: Mỗi hợp đồng mía sẽ có một diện tích trồng mía được theo dõi và phân loại để quản lý và điều hành
-    Chức năng quản lý đầu tư: Để thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu Công ty có chính sách đầu tư cho các hợp đồng để phát triển vùng nguyên liệu, đồng thời quản lý thu hồi, giảm thất thoát đầu tư 
-    Chức năng quản lý điều hành thu hoạch và vận chuyển: Dựa theo thông tin các điều kiện của vùng nguyên liệu và công suất sản xuất của Công ty, cán bộ tiến hành điều hành thu hoạch theo tiến độ lịch trình đảm bảo hoạt động sản xuất hiệu quả
-    Chức năng quản lý các hợp đồng vận chuyển, thanh toán vận chuyển: Khi bắt đầu vụ sản xuất Công ty sẽ ký hợp đồng với các chủ xe để thực hiện vận chuyển mía về Công ty sản xuất, công ty đưa ra quyết định mức giá cho toàn vùng tại một thời điểm, có chính sách hỗ trợ vận chuyển như ứng tiền, ứng vật tư cho các chủ hợp đồng vận chuyển trong quá trình sản xuất
-    Chức năng quản lý nhập mía: Mía được điều hành về sẽ được nhập về nhà máy thông việc điều hành, theo dõi tiến độ thực hiện, kiểm soát, cân đối, rà soát việc thu hồi đầu tư
-    Chức năng quản lý thanh toán mía nguyên liệu: Dựa theo lượng mía nhập về, trên tổng diện tích, và đâu tư, hệ thống đưa ra danh sách, cán bộ quản lý ra soát tiến hành cân đối thanh toán tiền cho các HĐ mía, cân đối thu hồi đầu tư
-    Chức năng quản lý thanh toán mía giống: Có một số diện tích có các điều kiện để trồng mía giống cung cấp cho toàn vùng để hoạt động cho các vụ tiếp theo: sẽ được phân loại thành mía giống và mía nguyên liệu: mía giống được thu hoạch và được cấp cho các hợp đồng để tiến hành sản xuất sau khi thu hoạch.
-    Chức năng quản lý phí, khấu hao đồng ruộng: dựa vào diện tích đặc thù mà Công ty có các chính xác cho việc công bằng cho toàn vùng, một số diện tích phải chịu thêm phí quản lý và khấu hao đồng ruộng dựa trên diện tích
-    Chức năng quản lý chính hỗ trợ: Là chính sách đặc thù hỗ trợ các hợp đồng trồng mía như hỗ trợ phân để tăng năng suất, hộ trợ thiên do thiệt hại thiên tai, hỗ trợ do ở các vùng khó khăn về vận chuyển
-    Chức năng quản lý cấp phân chăm sóc mía: Trong quá trình sản xuất do nhu cầu sử dụng các loại vật tư cho sản xuất đối với các hợp đồng trồng mía, các cán bộ địa bàn dựa theo nhu cầu thực tế sẽ gửi các yêu cầu về Công ty, sau khi Công ty sẽ thực hiện các yêu cầu cho các hợp đồng biên bản nhận vật tư được thực hiện, khi đó vật tư đó thành hang mục đầu tư
-    Chức năng quản lý thanh toán cày đất: Công ty thực hiện kí hợp đồng với các chủ có máy cày theo dõi diện tích cày, tiến độ thực hiện, chuyển đầu tư cho các HĐ mía
-    Chức năng quản lý cán bộ quản lý: mỗi cán bộ quản lý chịu trách nhiệm theo dõi một số địa bàn vùng nguyên liệu cho một thời điểm, có trách nhiệm báo cáo, tập hợp số liệu, thu hồi, hoàn chứng từ về Công ty…
-    Chức năng quản lý phân quyền người dùng: Trong công ty chia ra thành nhiều nhóm người dùng khác nhau: người phòng nguyên liệu, người phòng quản lý vật tư, người quản lý tài chính … có chức năng khác nhau trong sử dụng hệ thốn
 
2.    Hệ thống quản lý Xuất nhập tồn
Quản lý các vật tư sản xuất cho Công ty Đường do công ty có số lượng danh mục lớn nhiều loại và số lượng nhập xuất rất lớn trong vụ sản xuất gồm các Chức năng:
 
-    Chức năng quản lý định danh vật tư, phân loại: vật tư được định danh và tạo mã theo quy luật quản lý, phân loại theo chức năng, bộ phân, theo số lượng …
-    Chức năng quản lý nhập vật tư
-    Chức năng quản lý quản lý xuất vất tư.
-    Chức năng báo cáo, xuất dữ liệu tích hợp vào hệ thống quản lý tài chính
 
3.    Hệ thống xuất nhập qua cân
Tại Công ty đường có nhập xuất các loại hàng hóa có số lượng lớn, thông qua hệ thống cân điện tử:
 
-    Chức năng nhập nhận hàng khi vào cân bì khi xe ra: 
-    Chức năng xuất hàng cân xe báo xuất hàng khi xe ra
-    Hệ thống báo cáo.
 
4.    Cổng thông tin Vùng nguyên liệu
-    Chức năng chia sẻ thông tin qua internet, cho phép các chủ hợp đồng mía tra cứu thông tin
-    Chức năng chia sẽ thông tin quản lý điều hành vùng nguyên cho lãnh đạo Công ty
-    Hệ thống báo cáo.
 
5.    Quản lý chất lượng đường
-    Chức năng phân tích các thành phần, đưa ra kết quả là tỷ lệ theo phân loại tiêu chuẩn, đánh giá phân loại để tính đơn giá mía nhập

6. Quản lý đo diện tích bằng APP Di Động 

- Chức năng cho phép cán bộ cài đặt ứng dụng trên di động và thực hiện đi diện tích thực tế. Kết quả đo nhanh chóng được tổng hợp về trung tâm. 

Mọi thông tin liên hệ Mr Huy: 0963129001 hoặc qua Email : huyhx.aic@gmail.com