tuyển dụng

tuyển dụng

Chuyên viên Đào tạo ( 1 người)

Chuyên viên Đào tạo ( 1 người)

Chuyên viên Đào tạo ( 1 người)

Nhân viên Kinh doanh tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, miền Trung

Nhân viên Kinh doanh tại Hà Nội, TP Hồ Chí Mi ...

Thiết lập mối quan hệ, tìm hiểu nhu cầu và xác định vấn đề của khách hàng (Phần lớn khách ...